Bibliografia

 • List od dyrektora naczelnego inż. Jerzego Pytlarza z Bielskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych z dnia 8 maja 1997.
 • List od dyrektora mgr. Jana Frysia z Zakładów Przemysłu Wełnianego „Kentex" w Kętach z dnia 5 marca 1997.
 • List od Marii Hajdusianek z Zakładów Przemysłu Wełnianego „Wega" w Bielsku Białej z dnia 9 czerwca 1997.
 • Pismo Związku Polskich Artystów Plastyków skierowane do Ignacego Bieńka z dnia 28 lipca 1976. Kserokopia w posia­daniu Autora.
 • Charakterystyka pracownika Ignacego Bieńka z 16 marca 1978 roku, wydana przez ZPW im. J. Niedzielskiego w Bielsku-Białej. Kserokopia przesłana przez kierownika sekcji kadr Cecylię Greń w posiadaniu Autora.
 • Kserokopia legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia Ignacemu Bieńkowi wydanej 15 września 1976.
 • Pismo od Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze do Ignacego Bieńka z dnia 12 lutego 1955. Kserokopia w posia daniu Autora.
 • Pismo dotyczące pracy zawodowej Ignacego Bieńka, przesłane przez Cecylię Greń, z dnia 9 maja 1997.
 • Zaświadczenie wydane Ignacemu Bieńkowi przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 1966. Kserokopia w posiada­niu Autora.
 • Dyplom ukończenia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wydany w dniu 16 czerwca 1952. Kserokopia w posiadaniu Autora.
 • List mgr. Jana Miczyńskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z dnia 22 kwietnia 1997.
 • Dziennik Szkoły Powszechnej w Bystrej Krakowskiej, rok szkolny 1932/33, 1934/35. Kserokopie w posiadaniu Autora.
 • „Oświata" w Bystrej Krakowskiej, artykuł z kronik Jana Halamy z Bystrej. Kserokopia w posiadaniu Autora.
 • Z teczki personalnej Ignacego i Ingeborgi Bieńków. Wypis spo rządził mgr Jan Gromnicki, Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków Warszawa. Kserokopie w posiadaniu Autora.
 • List od naczelnik wydziału Krystyny Cyran, z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z dnia 12 czerwca 1997. Dotyczy informacji o rodzinie Ignacego Bieńka.
 • List od Ireny Kani z Urzędu Stanu Cywilnego w Wilkowicach z dnia 8 maja 1997 roku, w załączeniu: akt urodzenia ojca Ignacego Bieńka, akt urodzenia matki Franciszki Golicy, akt małżeństwa rodziców Ignacego i Franciszki, akt urodze nia Ignacego juniora oraz adnotacja o związku małżeńskim z Joanną Montrymowicz.
 • Wyciąg z księgi ślubów, ślub Ignacego i Ingeborgi, w parafii św. Anny w Krakowie. Pismo z dnia 12 maja 1997. Odpis skrócony aktu zgonu Ignacego Bieńka (ojca). Oryginał. Odpis skrócony aktu małżeństwa Ignacego Bieńka i Teresy Wasilewskiej. Adnotacje o rozwodzie Ignacego i Teresy.
 • List od Magdaleny Marosz z Archiwum Państwowego w Krakowie z dnia 6 czerwca 1997.
 • List od Grażyny Sokół z Archiwum Państwowego w Bielsku Białej z dnia 3 czerwca 1997. List od Zofii Pikuły z dnia 22 czerwca 1997. List od Jana Stencla z dnia 1 czerwca 1997.
 • List od dr. Tadeusza Sułka z Archiwum Akt Nowych w Warszawie z dnia 12 czerwca 1997.
 • List od dr. Zygmunta Partyki z Archiwum  Państwowego w Katowicach z dnia 23 czerwca 1997.
 • List od doc. dr. hab. Jerzego Piotra Majchrzaka z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze z dnia 26 czerwca 1997.
 • List od Andrzeja Gontarza z Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie z dnia 28 maja 1997. List od Andrzeja Oleszkiewicza z dnia 15 maja 1997.
 • List od mgr Ireny Klisowskiej-Filipczuk z dnia 20 czerwca 1997. Informacja z Duszpasterstwa „Świętej Rodziny" we Wrocławiu z dnia 8 maja 1997.
 • List od prof. dr. hab. Ireny Huml, z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie z dnia 26 maja 1997. List od Czesława Panka z BWA w Katowicach z dnia 11 kwietnia 1997.
 • List od Franciszka Suknarowskiego z Wadowic z dnia 10 marca 1997.
 • List od Piotra Wysockiego z dnia 21 kwietnia 1997.
 • List od prof. Eugeniusza Delekty z dnia 5 czerwca 1997.
 • Kserokopia listu Ignacego Bieńka do Stanisława Lei z dnia 9 czerwca 1989.
 • Kserokopia listu Ignacego Bieńka do Stanisława Lei z dnia 14 października 1992.
 • List od mgr inż. Grażyny Marciniak z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie z dnia 18 sierpnia 1997.
 • Dwie wystawy w gorzowskim Muzeum, „Gazeta Zielonogórska" nr 261 I/II 1957 rok.
 • Dar Artysty, „Panorama", nr 40, z 2 października 1966.
 • Interesująca wystawa w Bielsku-Białej, „Trybuna Robotnicza", nr 290, z 7 grudnia 1961.
 • Wystawa Ignacego Bieńka, „Dziennik Ludowy", nr 251, z 13 listo­pada 1957.
 • Wystawa obrazów Ignacego Bieńka, „Trybuna Ludu", nr 106, z 17 kwietnia 1957.
 • Otwarcie wystawy prac Ignacego Bieńka, „Gazeta Zielonogórska", nr 91, z 16 listopada 1957.
 • Pierwsi laureaci lubuskich nagród kulturalnych,  „Ekspres Wieczorny", nr 240 z 10 października 1957. Dla artystów amatorów, „Gazeta w Katowicach" dodatek do „Gazety Wyborczej", nr 270, z 21 listopada 1995. Uwaga Motyl, „Gazeta Zielonogórska", nr 136, z 8- 9 czerwca 1957.
 • Rysunek z cyklu „W pracowniach naszych plastyków", „Gazeta Zielonogórska", nr 227, z 22-23 grudnia 1956.
 • Zbigniew Marcisz, Ignac, „Kronika Beskidzka" nr 6, z 11 lutego 1993 roku.
 • Lech   Froelich,   Przyspieszenie  szóstej generacji,   „Życie Gospodarcze" z 25 lutego 1973. Stanisław Mrowiński, W Zielonej Górze nie tylko winnice. „Tygodnik Zachodni", nr 23 z 8 czerwca 1957. „Adam Bunsch" 1896-1969. Katalog wystawowy. Franciszek Szpok, w: Prasa o Ignacym Bieńku. Irena Droździk, W barwach płócien Ignacego Bieńka.
 • Tekst napisany przez Ignacego Bieńka, do audycji radiowej poświęconej protestowi przeciwko wojnie atomowej. Kamienny gobelin, „Dziennik Ludowy", nr 227, z 5 października 1977.
 • Kamienny gobelin, „Głos Robotniczy", nr 224, z 3 października 1977.
 • Józef Kliś Gobelin z kamienia, „Nowiny", nr 232, z 4-5 paździer­nika 1986.
 • Kamienny gobelin, „Głos Szczeciński", nr 32, z 7 lutego 1984. Kamienny gobelin bielskiego artysty, „Trybuna Ludu", nr 269, z 19 listopada 1985.
 • Gobelin z kamienia, „Sztandar Młodych", nr 250, z 20 grudnia 1983. Wyróżnienie Ignacego Bieńka, „Dziennik Zachodni", nr 259, z 6 listopada 1974. Mozaika, „Zwierciadło", nr 50, z 13 grudnia 1973. Bielskie wieczory artystyczne, „Dziennik Zachodni", nr 10, z 14 stycznia 1976.
 • Historia w kamieniu, „Gromada Rolnik Polski", nr 120, z 7 paź­dziernika 1986.
 • Wystawa malarstwa, „Słowo Polskie", nr 110, z 12 maja 1988. Ignacy Bieniek, „Trybuna Robotnicza", nr 19, z 23 stycznia 1987. Wystawa Ignacego Bieńka, „Dziennik Ludowy", nr 251, z 13 listo pada 1957.
 • 100-metrowa mozaika ozdobi halę fabryczną, „Trybuna Robo­tnicza", nr 291, z 8 grudnia 1966.
 • 500 m mozaiki, „Panorama", z 4 lutego 1968.
 • Pożyteczna pasja, „Nasza Ojczyzna", nr 7, z lipca 1968.
 • Dar artysty, „Panorama", nr 40, z 2 października 1966.
 • Ignacy Bieniek, „Dziennik Zachodni", z 16 lutego 1978.
 • Maria Iwaszkiewicz, Czy jesteśmy potrzebni, „Nadodrze", nr 9, wrzesień 1960.
 • Imprezy regionalne, „Dziennik Zachodni", nr 77, z 6 kwietnia 1977. Bolesław Lubosz, Ignacy Bieniek, „Poglądy", nr 23, z 15 grudnia 1972.
 • Pożegnanie artysty, „Dziennik Beskidzki", nr 14, z 21 stycznia 1993.
 • Ignac, „Gazeta Krakowska", nr 25, z 1 lutego 1993.
 • Konkurs Bieńka, „Dziennik Zachodni", nr 222, z 16 listopada 1995.
 • Zdzisław Niemiec: Pożegnanie Ignaca, „Kalendarz Beskidzki", 1994.
 • Katalog „Wystawa Malarstwa Grupy Beskid". W 10-lecie pracy twórczej 1961-1971". ZPAP w Bielsku-Białej, Wydział Kultury Powiatowo-Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej, BWA w Katowicach.
 • Katalog „Malarstwo, grafika Okręgu Katowickiego ZPAP", Katowice 1971, ZPAP, BWA w Katowicach.
 • Katalog „XI Bielska Jesień", 1973, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Wojewódzki, Wydział Kultury w Katowicach, Urząd Miejski, Wydział Kultury w Bielsku Białej, ZPAP w Bielsku Białej, BWA w Katowicach.
 • Katalog „X Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Bielska Jesień", 1972.
 • Katalog „Artyści Województwa Bielskiego. Ignacy Bieniek", Wojewódzki Dom Kultury w Bielsku Białej. Folder z wystawy Ignacego Bieńka, 16 października 1992 roku,
 • Galeria „Wzgórze" w Bielsku Białej. Folder z wystawy malarstwa Grupy „Beskid", Łeba 1970, czerwiec - sierpień, ZPAP w Bielsku-Białej, Bielskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Bielsku Białej.
 • Katalog Swoi i obcy, marzec/kwiecień 1990. Jacek Leszczyński Człowiek i Artysta, Informator Kulturalny Województwa Bielskiego. Muzeum   Okręgowe   w   Bielsku-Białej,   Muzeum   Śląskie w Katowicach, „Adam Bunsch", Bielsko Biała, 1992.
 • Katalog wystawy „Ignacy Bieniek", grudzień 1990. Antoni Bielak W dawnym gimnazjum (Relacja Nauczyciela), Kraków, 1987.
 • Katalog Retrospektywna wystawa malarstwa Grupy Beskid, 1979,
 • BWA Bielsko Biała. Katalog Wystawa Ignacego Bieńka i Kazimierza Rojowskiego, Bielsko-Biała, 1961, Lubuskie Towarzystwo Kultury Zielona Góra, ZPAP Bielsko Biała, ZPAP Zielona Góra.
 • Katalog z wystawy, sierpień 1979 roku, BWA Bielsko Biała, ZPAP w Bielsku Białej. Katalog wystawy malarstwa grafiki tkaniny rzeźby, listopad 1976.
 • Katalog Wystawa malarstwa Grupy Beskid, Bielsko Biała, 1974,
 • ZPAP Bielsko Biała, BWA Katowice. Katalog wystawy Grupa Beskid, styczeń 1987 roku, BWA Bielsko Biała.
 • Katalog Grupa Beskid malarstwo, BWA Jelenia Góra, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej, czerwiec 1970.
 • Katalog Grupa Beskid, wystawa malarstwa, Gliwice, 1970, ZPAP Bielsko-Biała, BWA Katowice.
 • Folder wystawy, kwiecień 1979, Ustroń, Zakładowy Dom Kultury „Kuźnik".
 • Katalog wystawy 1961-1966. Jubileuszowa Wystawa Grupy Beskid, ZPAP w Katowicach, BWA w Katowicach, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku-Białej Wydział Kultury.
 • Katalog wystawy Ignacego Bieńka, marzec 1977, BWA Bielsko-Biała.
 • Katalog z wystawy poplenerowej Lenin, 1977.
 • Katalog Grupa Beskid, styczeń 1987.
 • Katalog Wystawa indywidualna, sierpień 1979, Bielsko-Biała.
 • Katalog Wystawa Laureatów Sztalugi Juliana Fałata, luty 1990.
 • Katalog Grupa Beskid w 18-lecie działalności.
 • Katalog Wystawa malarstwa Grupy Beskid 1968/69 roku.
 • List Stefana Mrowca z 29 maja 1997.
 • List od Andrzeja Biernata z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. List od Waldemara Morowca z maja 1997. List od Zbigniewa Nowosielskiego z 26 lutego 1997. List od Andrzeja Libionki z 3 lutego 1997. List od Alicji Spodaryk z 3 kwietnia 1997.
 • Katalog Bielscy plastycy w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej, wrzesień 1983. Katalog z wystawy prac plastyków amatorów, Zielona Góra, kwiecień 1969.
 • Ludvik Losos Techniki malarskie, Warszawa, 1991.
 • „Magazyn Ratuszowy", nr 5 z 16 lutego 1996 roku, zespół redak cyjny Katarzyna Stachura i Piotr Gibiec.
 • Kserokopia legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia Ignacemu Bieńkowi, wydana 15 września 1976.
 • Gustaw Lazar Zakłady Przemysłu Wełnianego „Welux" w Bielsku-białej 1820-1970", Bielsko-Biała, 1970.
 • Katalog z wystawy prac plastyków amatorów Zielona Góra, kwie cień 1959.
 • List Teresy Wasilewskiej z 26 marca 2011. List Teresy Wasilewskiej z 12 kwietnia 2011.