Prace Ignacego Bieńka (reprodukcje i szkice ze zbiorów Franciszka Kukioły)