O Autorze

Krzysztof Groń, dr sztuk plastycznych;
specjalista w zakresie komunikacji wizualnej i designu.

Zatrudniony w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w zakładzie Genologii Dziennikarskiej i Komunikacji Wizualnej.

Projektant, autor wzorów przemysłowych i użytkowych, zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym RP.

Pracuje dla przemysłu w zakresie projektowania produktu, zarządzania projektem, doradztwa produkcyjnego i wdrożeń.

Zainteresowania naukowe:
Wizualizacja informacji w mediach, design a dziennikarstwo / w dziennikarstwie, projektowanie dla przemysłu.

Autor wielu artykułów obejmujących tematykę designu i komunikacji wizualnej, a także książek: Oddany sztuce. Życie i twórczość Ignacego Bieńka (2011); współautor podręcznika pt. Fotografia dziennikarska. Teoria- praktyka- prawo (2011)