Subscribe to RSS - edukacja

edukacja

Szkoła Powszechna w Bystrej

W chwili, gdy Ignacy Jan Bieniek wkraczał w wiek szkolny, w Polsce i na świecie szalał kryzys gospodarczy. Nie sprzyjało to edukacji dzieci z mniej zamożnych rodzin, zwłaszcza wiejskich. Szkoły powszechne były niedostatecznie wyposażone, trudno było zapewnić uczniom podstawowe przybory szkolne. Mimo ewentualnych kłopotów finansowych rodziców, znacznie łatwiejszy start miały dzieci z większych miejscowości.