Subscribe to RSS - Ignacy Bieniek

Ignacy Bieniek

Ignacy Jan Bieniek urodził się w rodzinie robotniczo chłopskiej we wsi Bystra Krakowska, należącej do powiatu Biała, w dniu 14 maja 1925 roku. Takie pochodzenie po 1945 roku miało niewątpliwie wpływ na jego losy w Polsce Ludowej; ułatwiało mu karierę zawodową. Rodzice przyszłego artysty - Ignacy Bieniek i Franciszka Bieniek z domu Golica, pochodzili z ubogich beskidzkich wiosek położonych w pobliżu Bielska i Białej.

Ojciec