Subscribe to RSS - oddany sztuce

oddany sztuce

Ignacy Bieniek to niezwykła osobowość twórcza. Jego życia nie zmieściłoby kilka scenariuszy filmów biograficznych, przygodowych, ale i filmów grozy, drogi i jeszcze z kilku innych gatunków. Zasadniczym rysem jego niebanalnej egzystencji jest ciągłe przebywanie na granicy między niemożliwym a realnym. Kilka razy udało mu się w sposób cudowny ocalić swoje życie. Jest też autentycznie dramatycznie rozpięty między zewem sztuki, potrzebą tworzenia, a ciągłą udręką biorącą się z konieczności zaspokojenia potrzeb bytowych.

Wieloletnia tułaczka

Ignacy Jan Bieniek i Ingeborga Krystyna Czuba zawarli związek małżeński 30 kwietnia 1948 roku. Uroczystość cywilna odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie, a sakrament małżeństwa przyjęli w kościele św. Anny w Krakowie.

Postać Ignacego Jana Bieńka, zwanego często „Ignacem", artysty plastyka, malarza, który umiłował Podbeskidzie, człowieka, który jako jeden z nielicznych swoim życiem udowodnił, że sztuka jest swoistym dopełnieniem codzienności, stała się w ostatnim okresie bardzo popu­larna. Po blisko 20 latach od śmierci (artysta zmarł w 1993 roku) zaczął być „poszukiwany". Jego osobą i obrazami zainteresowali się kolekcjo­nerzy, historycy sztuki oraz biografowie.