Subscribe to RSS - praca

praca

Wieloletnia tułaczka

Ignacy Jan Bieniek i Ingeborga Krystyna Czuba zawarli związek małżeński 30 kwietnia 1948 roku. Uroczystość cywilna odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie, a sakrament małżeństwa przyjęli w kościele św. Anny w Krakowie.