Subscribe to RSS - schronienie w sztuce

schronienie w sztuce

Ignacy Bieniek to niezwykła osobowość twórcza. Jego życia nie zmieściłoby kilka scenariuszy filmów biograficznych, przygodowych, ale i filmów grozy, drogi i jeszcze z kilku innych gatunków. Zasadniczym rysem jego niebanalnej egzystencji jest ciągłe przebywanie na granicy między niemożliwym a realnym. Kilka razy udało mu się w sposób cudowny ocalić swoje życie. Jest też autentycznie dramatycznie rozpięty między zewem sztuki, potrzebą tworzenia, a ciągłą udręką biorącą się z konieczności zaspokojenia potrzeb bytowych.