Subscribe to RSS - wprowadzenie

wprowadzenie

Postać Ignacego Jana Bieńka, zwanego często „Ignacem", artysty plastyka, malarza, który umiłował Podbeskidzie, człowieka, który jako jeden z nielicznych swoim życiem udowodnił, że sztuka jest swoistym dopełnieniem codzienności, stała się w ostatnim okresie bardzo popu­larna. Po blisko 20 latach od śmierci (artysta zmarł w 1993 roku) zaczął być „poszukiwany". Jego osobą i obrazami zainteresowali się kolekcjo­nerzy, historycy sztuki oraz biografowie.